Daghemmet Mymlan

 

Daghemmet Mymlan är ett privat daghem som har köpavtal med Esbo stad. Mymlan grundades 1985 och finns i Olars. Daghemmet Mymlan erbjuder heldagsvård för barn i åldern 1-5 år och har öppet vardagar kl. 7.30-17.00. På Mymlan finns 3 1/2 barngrupp. En barngrupp består av 4 barn under 3 år eller 7 barn över 3 år.  Av personalen jobbar 4 med barnen. Nina Ström fungerar som daghemsföreståndare.

Mymlan har eget kök med egen kokerska. Varje dag serveras frukost, lunch och mellanmål. Maten lagas från grunden och sockerrika produkter undviks.

Verksamheten leds av daghemsföreståndaren och administreras av en styrelse som består av föräldrar. Styrelsen samlas några gånger per år. Familjerna uppmuntras att aktivt engagera sig i föreningens verksamhet.

Dagvårdsavgifterna är samma som inom Esbos kommunala dagvård. Ansökningar om dagvårdsplats på Mymlan bör riktas till Esbo stad.