Vår verksamhet

 

På Daghemmet Mymlan betonar vi den finlandssvenska kulturen och språket genom sagor, sång, musik, rim och ramsor, teaterbesök och utfärder.

Vi tränar motoriken bl.a. genom att gå till skogen alla dagar och låta fantasin flöda. Vistelsen i skogen bjuder på många olika upplevelser och barnen lär sig att ta hänsyn både till varandra och naturen.

Vi tycker också det är viktigt att barnen får tänka och göra själva, att de får uttrycka sig och diskutera mycket.

På daghemmet Mymlan arbetar vi med smågruppsverksamhet.